Historie

Přestože vše, co zde zmiňuji, mám od zakládajícího člena Jiřího Horváta, který doma vlastní doslova perfektní archiv,přesné datum založení kaktusářského klubu v Kladně neví, Pouze ho datuje do rozmezí let 1970 - 71. Podnět k založení organizace dal ing. Antonín Novák, který do té doby působil v pražském SČK, ale z důvodu časově nevyhovujícího dojíždění do Prahy se s několika spolupracovníky bývalé tzv. "Polské haly" v závodě Poldi domluvil na založení kaktusářského klubu v Kladně. Těmito spoluzakládajícími členy byli pánové: Oldřich Svatoš, Václav Vosmík,Jiří Horvát, Josef Řešátko, Rudolf Rozsypal a Jaroslav Šarocha. Ještě v prvním roce existence se přidali pánové Karel Rys a Josef Prát (dva z nejznámnějších a největších pěstitelů kaktusů a sukulentů, z nichž první se po roce 1990 osamostatnil a druhý je stálým členem dodnes).

Postupně se tato organizace rozrostla na úctyhodný počet 84 členy. Všichni se pravidelně scházeli na členských schůzích desetkrát do roka, z těchto schůzek byly prováděny pravidelné zápisy (i ty jsou uloženy u př. Horváta). Na tyto schůzky byli všichni členové zváni věstníky, které vycházely od roku 1979 dle potřeby klubu cca 2x ročně (několik kopií z pozdějších let mám k dispozici i já).

Klub byl založen při Městském kulturním středisku v Kladně, s nímž bez problémů probíhala veškerá spolupráce - např. pomoc s tiskem atd. Od založení klubu jsou každoročně pořádány výstavy.

Výnosem MV (ministerstvo vnitra) byl v roce svaz kaktusářů zrušen a Základní organizace byly donuceny přejít, pokud chtěly nadále existovat, pod ČSSZ - čs.svaz zahrádkářů - jako kroužek, neboť se zde nedá hovořit o spolupráci ale o organizované nadvládě (přebujelá administrativa, odvod peněz nejen za známky, nebyla místnost ke scházení, soc. soutěže atd.)

V roce 1980, tedy v největším rozmachu, kdy jsme měli nejváce členů, byla vydána kolekce klubových odznaků v podobě kaktusů, z nichž černé se zlatým květem byly pouze pro členy, ostatní v pěti jiných odstínech byly prodejné. Největší útlum nastal po roce 1990, kdy spousta členů klub opustila, ale naopak - po roce 2002, kdy se po velkých záplavách do Kladna vrátil zakládající člen Ing. Antonín Novák, se začala členská základna i práce klubu opět rozvíjet...